Goede GroepsGesprek

Voor een team of groep mensen waar verandering of vernieuwing op komst is, kan het prettig werken als een buitenstaander mee gaat beleven, denken, praten en interventies pleegt om de verandering voor elkaar te krijgen. Vanuit Villa Pippi zoeken we samen met jouw mensen naar mogelijkheden en werkvormen die passend zijn bij de groep en het doel van de verandering. Uitgangspunt is altijd de mens of het team, dat zich verhoudt tot de systemen en kaders van de organisatie. Kosten in overleg te bepalen, afhankelijk van duur, teamsamenstelling en locatie. Klik hier